top of page
Dağ sırtı

Külçe Çinko Hk.

Galvaniz sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarımız için yurt içi ve yurt dışından külçe çinko temin etmekteyiz. Sektöründe tecrübeli, aylık düzenli tedarik sağlayabilecek, karşılıklı ödeme planlarına sadık kalabilecek, antrepo yahut fabrika teslim ürün temin edebilecek fabrikalar ile çalışmaktayız. Ürünlere ilişkin teknik dokümanlar, fiyat bilgileri, ödeme planları, sevkiyat, gümrük ve muhasebe işlemlerine ilişkin görüş ve sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

About The Zinc Ingot

For our factories operating in the galvanizing sector, we supply zinc ingots from Turkey and abroad. We work with factories that are experienced in the sector, that can provide regular monthly supplies, can stick to mutual payment plans, and can provide warehouse or factory delivery products. You can contact us for your opinions and questions regarding technical documents, price information, payment plans, shipment, customs and accounting transactions regarding the products.

Kırmızı Dağ
Bulutlu Dağları

Sobre Lingote de Zinc

Para nuestras fábricas que operan en el sector de galvanizado, suministramos lingotes de zinc de Turquía y del extranjero. Trabajamos con fábricas con experiencia en el sector, que pueden proporcionar suministros mensuales regulares, pueden ceñirse a planes de pago mutuos y pueden proporcionar productos de entrega en almacén o fábrica. Puede contactarnos para sus opiniones y preguntas sobre documentos técnicos, información de precios, planes de pago, envío, transacciones aduaneras y contables de los productos.

bottom of page