top of page

Investing 


in the Future

"Yurt içi ve yurt dışı firmalar için, Türkiye pazarında, ürün geliştirme stratejileri, ürün ve proje sunumları, fizibilite çalışmaları, tahsilat, saha satış ve tedarik konularında hizmet veren bir proje danışmanlık şirketiyiz."
Hizmetlerimiz - 01
Dış
Ticaret
Hizmetlerimiz - 02
Portföy Yönetimi
Hizmetlerimiz - 03
Uluslararası
Para Transferi
Dış Ticaret

Her firmanın kendisine özgü ihtiyaçlarının olduğunun bilincinde olarak, firmanıza uygun ithalat-ihracat stratejilerini birlikte değerlendirerek, ayrıca ticari istihbarat ve rekabet analizi, ithalat-ihracat ve iş geliştirme, dijital pazarlama, e-ticaret, finansal modellemeler konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, hedef pazarda güçlü bir konuma gelmeniz için çalışmalar yapmaktayız. İthalat ve ihracat faaliyetlerinizdeki gerekli ödeme işlemleri, sevkiyat modellemeleri ve alım satım kararlarınız ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Portföy Yönetimi

Mevzuatın ve iç tüzüğün izin verdiği sınırlar dahilinde, portföye varlıkların (hisse senedi, altın ve gümüş vb. kıymetli metaller, uluslararası parite işlemleri) alınıp satılması, bu varlıkların getirilerinin tahsil edilmesi, varlıkların alınıp satılması kararlarına dayanak teşkil eden her türlü araştırma ve analiz gibi faaliyetlerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uluslararası Para Transferi


Uluslararası ticari faaliyetlerinize uygun iş geliştirme modellerinin yanı sıra, ilgili ülkelerin mevzuatlarının izin verdiği ölçüde, ödeme ve para transferlerinizde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
bottom of page